صفحه اصلی


مدرسه طبیعت سیار
برنامه مدرسه طبیعت سیار تهران از ابتدای مهر ماه، هفته‌ای یک روز در پارک طبیعت پردیسان برگزار می‌شود.

آموزش خرس سیاه آسیایی
برنامه آموزشی پروژه حفاظت از خرس سیاه استان هرمزگان برای دانش آموزان روستایی بشاگردی اجرا شد.

صنایع دستی
جهت آشنایی با صنایع دستی روستایی منطقه بشاگرد استان هرمزگان می‌توانید به دفتر موسسه نجوای زمین مراجعه کنید.
محصولات موسسه نجوای زمین

موسسه نجوای زمین به منظور  ایجاد علاقه و افزایش آگاهی شهروندان محصولات خود را تولید و عرضه می کند.

ردپای آب
موسسه نجوای زمین به 'شبکه جهانی ردپای آب' پیوست. این شبکه از سال 2008 در زمینه حفاظت از آب فعالیت می‌کند.
گربه پالاس
گربه پالاس یکی از 8 گونه گربه‌سان ایران است. وضعیت حفاظتی این گونه در فهرست سرخ IUCN در رده در خطر تهدید قرار دارد.