آموزش بزرگسالان

شما اینجا هستید

آموزش بزرگسالان:

با توجه به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار انرژی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها، امروزه استفاده بهینه از منابع جهت رفع نیازهای جامعه انسانی نیازمند روی آوری به مدیریت انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن است. یکی از فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر توجه مسئولان را چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان به خود معطوف کرده است، آموزش کارمندان و تغییر فضای سازمان‌ها برای صرفه جویی در انرژی و بهره‌وری در استفاده از آن است؛ تا با این روش هم میزان هزینه‌ها و هم میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کند.

موسسه نجوای زمین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی برای تغییر رویکرد سازمان‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و ساختمان‌های مسکونی در رابطه با مصرف انرژی و معرفی و تایید آن‌ها برای اخذ استانداردهای جهانی محیط زیست در نظر دارد.