آموزش

شما اینجا هستید

 

آموزش

بازسازی ارتباط  با طبیعت و اجازه کشف جهان اطراف منجر به شناخت جایگاه انسان در طبیعت می‌شود و این یکی از اهداف مهمی است که برای آموزش محیط زیست باید به آن توجه کرد. آفرینش دنیاهای کوچک که در آن، گشتن، جمع‌آوری، دنبال کردن، کشف، ساخت، نگه‌داری و کاشت به جای کلاس‌های درسی اولویت دارند، می‌توانند تاثیری شگرف بر حفاظت از طبیعت و محیط زیست بگذارند.

آموزش کودکان

امروزه کودکان به عنوان اصلی‌ترین گروه هدف در برنامه‌های آموزش‌محیط زیست شناخته می‌شوند. پژوهشگران بین سبک یادگیری کودکان با بزرگسالان تفاوت قائل هستند و در نتیجه برنامه‌ها و محیط آموزش کودکان را با نیازها، علایق، توانایی‌ها و سبک یادگیری کودکان مطابقت می‌دهند. موسسه نجوای زمین نیز با بهره‌گیری از دانش روز جهان تلاش می کند تا در جهت پرورش نسلی مسئول نسبت به طبیعت گام بردارد.

آموزش بزرگسالان

موسسه نجوای زمین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی برای تغییر رویکرد سازمان‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و ساختمان‌های مسکونی در رابطه با مصرف انرژی در نظر دارد. برای توضیحات بیشتر در زمینه مصرف انرژی با همکاران ما در موسسه نجوای زمین تماس بگیرید.

دوره‌های آموزشی ویژه مدارس و موسسات

موسسه نجوای زمین کودکان و نوجوانان را به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان خود در نظر گرفته است تا با استفاده از تقویم آموزشی و متدهای جدید آموزش محیط زیست و مشارکت دادن مخاطبان در یک برنامه جهانی حفاظت از محیط زیست، آن‌ها را با طبیعت و اجزای تشکیل دهنده آن آشنا کند. برای توضیحات بیشتر در زمینه آموزش در مدارس و موسسات خود با همکاران ما در موسسه نجوای زمین تماس بگیرید.