آموزش

شما اینجا هستید

آموزش

آموزش در زمینه محیط‌زیست یکی از رویکردهای حفاظت از طبیعت به شمار می‌آید.


آموزش کودکان

آموزش محیط زیست از کودکی یکی از راه‌های موثر حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.


آموزش بزرگسالان

مصرف بهینه انرژی در خانه، محل کار و محیط‌های دیگر در حفاظت از زمین نقش بسزایی دارد.

آموزش ویژه مدارس و موسسات 

مدارس و موسسات گوناگون می‌توانند برنامه‌های آموزشی در زمینه محیط‌زیست برای دانش آموزان و کارکنان خود اجرا کنند.