پروژه‌های حفاظتی

شما اینجا هستید

پروژه بررسی اولیه وضعیت گربه پالاس در البرز مرکزی
فاز اول پروژه بررسی اولیه وضعیت گربه پالاس در پاییز سال 1395 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و اداره کل استان تهران فعالیت خود را در منطقه البرز مرکزی (مجموعه حفاظتی جاجرود، مناطق شکار ممنوع کاوده و کوه سفید) آغاز کرد.
پروژه حفاظت خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان
پروژه حفاظت از خرس سیاه آسایی در استان هرمزگان، پروژه‌ای بین سازمانی است که از سال 1388 فعالیت خود را برای حفاظت از غربی‌ترین جمعیت خرس سیاه در دنیا آغاز کرده است.