گربه پالاس

شما اینجا هستید

درباره پروژه

فاز اول این پروژه پاییز سال 1395 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و اداره کل استان تهران شروع شد

گربه پالاس در ایران

گربه پالاس یکی از 8 گونه گربه‌سان ایران است. وضعیت حفاظتی این گونه در فهرست سرخ IUCN در رده در خطر تهدید قرار دارد.


پایش و دوربین گذاری

پایش میدانی و کارگذاری دوربین‌های تله‌ای پروژه بررسی وضعیت گربه پالاس در البرز مرکزی در بهمن ۱۳۹۴ آغاز شد.


پژوهش

بخش پژوهش این پروژه با هدف به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز درباره مشاهده گربه پالاس و طعمه‌های احتمالی آن شروع شد.

انتشارات

پوستر اینفوگرافیک گربه‌سانان کوچک ایران را می‌توانید از دفتر موسسه نجوای زمین تهیه کنید.