مدرسه طبیعت

شما اینجا هستید

مدرسه طبیعت سیار (فعاليت گذشته)

بسیاری از کودکان و نوجوانان، امروزه فرصت تجربه طبیعت را ندارند و شناخت آنها از طبیعت محدود به رسانهها و دنیای مجازی شده است. هنگامی که تجربهای وجود نداشته باشد در پی آن عشقی هم به وجود نخواهد آمد. و هنگامی که عشقی وجود نداشته باشد، آگاهی نیز به تنهایی راهی پیش نخواهد برد. در نتیجه، در جریان تجربه مستمر و ملموس طبیعت، ارزشهای طبیعت در کودکان نهادینه میشود و در آینده موجب عشق و احترام آنها به محیط زیست خواهد شد. در این صورت میتوان انتظار نسلی را داشت که دغدغههای محیط زیستی بیشتری داشته باشند و نسبت به مسائل مربوط به آن واکنش نشان دهند.

یکی از روشهایی که میتواند به ایجاد تجربه مستمر کودکان با طبیعت کمک کند، مدارس طبیعت هستند. مدرسه طبیعت رویکرد جدیدی است که از اواخر دهه ۵۰ میلادی در جهان گسترش پیدا کرده است. در مدارس طبیعت فرصت تجربه، کشف، تخیل و خیال بافی، همکاری و تعامل و ... فراهم میشود تا کودکان آزادانه، سرخوشانه، ولگردانه و خودانگیخته حضور در طبیعت را تجربه کنند. در مدارس طبیعت آموزش کلاسیک و مستقیم پرهیز میشود و هیچ گونه اطلاعاتی در مورد طبیعت، همچون انقراض گونهها، شکار، آلودگی و خطرات آن داده نمیشود.

در ایران نیز مدتی است که مدرسه طبیعت در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردهاند و با استقبال خوبی هم روبه رو شدهاند. در تهران، موسسه نجوای زمین با همکاری برخی فعالان و علاقهمندان محیط زیست، از ابتدای مهر ماه 1394 پروژه مدرسه طبیعت سیار را با مدیریت خانم شادی توکلی مهر در پارک پردیسان تهران راه اندازی کردند. 

 کودکان در دو نوبت صبح و عصر، با یک همراه وارد مدرسه طبیعت سیار میشدند و همراه با تسهیلگران حاضر در مدرسه فعالیتهایی را انجام میدادند. از جمله این فعالیتها میتوان به ساخت آبگیر برای لاک پشتها و لمس آنها، ساخت محلی برای نگهداری خرگوش و خوکچه و لمس آنها، لمس جانوران کوچکی مانند خارپشت و مارمولک و ... بازیهای تعادلی، کوهنوردی، درست کردن آتش، خوراکیهایی که در آتش پخته میشوند مانند سیبزمینی و قارچ و چایی و .... اشاره کرد.

۱۳۰ کودک و ۳ مهدکودک، در ۵ هفته ابتدایی برگزاری مدرسه طبیعت سیار، حضور داشتهاند.

 https://telegram.me/natureschoolبرای آشنایی با مفهوم مدرسه طبیعت می‌توانید به کانال تلگرام مدرسه طبیعت مراجعه کنید.