پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان

شما اینجا هستید

درباره پروژه

پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی برای حفاظت از غربی ترین جمعیت خرس سیاه در دنیا آغاز شده است.


آموزش و ظرفیت سازی

فعالیت‌های آموزشی در سطوح مختلف در راستای حفاظت خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان اجرا می‌شود.


پژوهش

فعالیت‌های پژوهشی پروژه حفاظت اخرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان از سال 1387 و از منطقه رودان استان شروع شد.


انتشارات

تولید محتوای تخصصی پژوهشی و آموزشی برای علاقه‌مندان به خرس سیاه موجب افزایش کیفیت دانش می‌شود.

خرس‌های ایران

در ایران دو گونه خرس، به نام‌های خرس سیاه آسیایی و خرس قهوه‌ای زندگی می‌کنند.