پازن فصلنامه‌ی پستانداران

شما اینجا هستید

با ما فکر کنید

پازن فصلنامه‌ای است خصوصی و مستقل درباره پستانداران ایران و جهان برای مخاطب عمومی و متخصص. اولین شماره این فصلنامه‌ مهر ماه 1395 به مدیر مسئولی آقای طاهر قدیریان و سردبیری آقای کاوه فیض اللهی چاپ شد. موسسه نجوای زمین به عنوان حامی با این فصلنامه‌ همکاری می‌کند.

پازن ده هدف اصلی را دنبال می‌کند:

1 - با مرور خبرها، مقاله‌ها و کتاب‌های منتشرشده، خوانندگان خود را در جریان تحولات این حوزه قرار دهد.

2 - درباره کشورهای همسایه که فون مشترک قابل‌توجهی با ایران دارند و پروژه‌های خارجی که می‌توانند برای ما سودمند باشند اطلاع‌رسانی کند.

3 - با تعریف اصطلاحات، معرفی دانشمندان و همچنین موسسات و پیمان‌ها، کارکرد آموزشی داشته باشد.

4 - با انتشار رکوردهای جدید و مرور رکوردهای منتشرشده و همچنین تهیه نقشه‌های پراکندگی، اطلاعات مربوط به فون پستانداران ایران را تلفیق و به‌روز کند.

5 - با تاکید بر روش‌های بررسی و مدیریت پستانداران و زیستگاه آنها، الگوهای مناسب برای کاربرد داخلی را شناسایی کند.

6 - با ارجاعات متعدد به مقاله‌ها، کتاب‌ها و سایت‌های اینترنتی به کمک جامعه پژوهشی بیاید.

7 - با در پیش گرفتن رویکرد انتقادی، خطاهای منابع علمی مرتبط با پستانداران ایران را کشف و اصلاح کند. 

8 - رویکردی تلفیقی به شناخت پستانداران ایران داشته باشد و در این راه علاوه بر پستاندارشناسی و زیست‌شناسی حیات‌وحش، از سایر رشته‌ها همچون دیرین‌شناسی، باستان‌شناسی، تاریخ، زبان‌شناسی، بیماری‌های حیات‌وحش و غیره بهره گیرد.

9 - با بها دادن به گرافیک، عکاسی و نقاشی طبیعت، بستری برای رشد این هنرها فراهم کند.  

10 - و از تمام توان خود برای حفاظت از پستانداران ایران و زیستگاه‌شان استفاده کند.