دومین همایش ملی کودک و طبیعت سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

شما اینجا هستید

همایش ملی کودک و طبیعت
پژوهشکده آموزش علوم و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، در
تاریخ پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، همایش ملی کودک و طبیعت را بر گزار می‌کند. در
این همایش تلاش می‌شود تا به مفهوم مدرسه طبیعت و مسائل مربوط به رابطه
کودک و طبیعت و منافع کودک از این رابطه، پرداخته شود.

 اهداف همایش:

  • آشنایی با اهمیت و ضرورت رابطه کودک با جهان طبیعی و منافع آن برای کودکان
  • آشنایی با مدرسه طبیعت ؛ مفهوم و ساختار
  • تأکید بر حق طبیعی کودکان برای تجربه طبیعت
  • گردهم آیی اندیشمندان، فعالان و مجریان برنامه کودک و طبیعت در ایران
  • ارایه گزارشی از فعالیت مدرسه های طبیعت در ایران

 

تماس با دبیرخانه همایش:

آدرس
تهران – لویزان – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – معاونت پژوهش و فناوری
شماره تماس
۰۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰ داخلی ۲۵۱۵
شماره همراه
۰۹۳۶۹۴۹۲۰۷۹

telegram.me/cncong2
@cncong

پست الکترونیکی
cncong2@gmail.com