نمایشگاه "صنایع دستی و حفاظت" اسفند 1395

شما اینجا هستید

  • احیای صنایع دستی، مشارکت جامعه محلی، حفاظت از خرس سیاه آسیایی

نمایشگاه "صنایع دستی و حفاظت" اسفند 1395

صنایع دستی که با حمایت موسسه "نجوای زمین" و پروژه “حفاظت خرس سیاه آسیایی استان هرمزگان” عرضه می‌شود، کار دست مردم منطقه "چهارده روستا" از توابع بشاگرد در استان هرمزگان است. در این منطقه گیاه داز و درخت نخل، فصل مشترک انسان و خرس هستند؛ به طوریکه مردم با برگ­های کهنه و بزرگتر داز و نخل صنایع دستی می­بافند و خرس نیز از برگ­های تازه گیاه داز و از خرما تغذیه می­کند.

استفاده از برگ‌های بزرگ نخل و داز برای تولید صنایع دستی، باعث هرس این گیاهان شده که هم به باروری آنها کمک می‌کند و هم باعث رشد برگهای تازه در گیاه داز می‌شود. از سویی دیگر بازتولید این صنایع دستی باعث احیای این هنر بومی در میان مردم منطقه شده؛ که این خود نیز به ایجاد درآمدی جانبی برای مردم محلی و به‌وجود آمدن تفکری مثبت نسبت به ارزش‌های حفاظت از طبیعت منطقه منجر می‌شود.

در راستای احیای صنایع دستی منطقه بشاگرد، موسسه "نجوای زمین" و پروژه “حفاظت خرس سیاه آسیایی استان هرمزگان” از شما دعوت می‌کنند تا در هفدهمین جشنواره خیریه جشن آرزوهای مجتمع شهید قدوسی به نفع کودکان بی سرپرست و بدون سرپرست موثر شرکت و از صنایع دستی منطقه بشاگرد که برای حمایت از فرهنگ بومی و حفاظت از خرس سیاه آسیایی عرضه می‌شود، دیدن کنید.

 

تاریخ برگزاری:

سوم تا ششم اسفند ماه از ساعت 11 الی 22

مکان نمایشگاه:

خیابان شهید باهنر (نیاوران)- پایین تر از سه راه یاسر- جنب گل سنگ- خیابان تبریزی