جشنواره خرس سیاه و کودکان هرمزگانی

شما اینجا هستید

جشنواره خرس سیاه و کودکان هرمزگانی

جشنواره‌ی خرس سیاه و کودکان هرمزگانی با رویکرد آگاهی رسانی در رابطه با خرس سیاه آسیایی به کودکان شهر بندرعباس در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ برگزار شد. این برنامه در دو نوبت صبح از ساعت ۹ الی ۱۴ و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در مجموعه ورزشی هفت تیر، سالن سنگ نوردی اجرا شد. حدود ۵۰۰ کودک از طریق مدارس و یا به همراه والدین خود در جشنواره شرکت کردند.

جشنواره خرس سیاه و کودکان هرمزگانی به صورت بازی محور اجرا شد و شرکت کنندگان به صورت غیر مستفیم با ویژگی‌های زیستی خرس سیاه در استان هرمزگان مانند محل زندگی، تغذیه، اندازه و به صورت عملی با نحوه اجرای فعالیت‌های حفاظتی آشنا شدند.

همچنین در این جشنواره همکاران محلی پروژه حفاظت خرس سیاه حضور داشتند و کودکان را با صنایع دستی محلی خود آشنا کردند.