همایش ملی کودک و طبیعت

شما اینجا هستید

همایش ملی کودک و طبیعت

پژوهشکده آموزش علوم و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، در تاریخ پنج شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴، همایش ملی کودک و طبیعت را بر گزار می‌کند. در این همایش تلاش می‌شود تا به مفهوم مدرسه طبیعت و مسائل مربوط به رابطه کودک و طبیعت و منافع کودک از این رابطه، پرداخته شود. موسسه نجوای زمین به عنوان دبیرخانه اجرایی در برگزاری این همایش همکاری می‌کند.

 

محورهای همایش:

-خاستگاه تکاملی رابطه کودکان با طبیعت کدام است؟

- تعهد و حساسیت کودکان نسبت به محیط چگونه شکل می‌گیرد؟

- استدلال آن‌ها در ارتباط با طبیعت و مسائل زیست محیطی به چه ترتیب است؟

- اهمیت نسبی تجربه مستقیم، غیرمستقیم و نمادین تجربه طبیعت در طی دوران کودکی تا چه اندازه است؟

- آیا این واقعیت که امروزه فرصت‌های تجربه‌ی مستقیم ارتباط با نظام‌های طبیعی سالم برای کودکان به طرز قابل توجهی کمتر شده، اهمیت دارد؟

- اهمیت برخورد فزاینده کودکان با طبیعت از طریق واسطه‌های تکنولوژیکی نظیر تلویزیون و کامپیوتر کدام است؟

- ارایه گزارشی از فعالیت مدرسه‌های طبیعت در ایران

- ارایه گزارشی درباره مدرسه‌های طبیعت در حال شکل گیری

 

سخنرانان همایش:

-         مهندس محمد درویش:  مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست. عنوان سخنرانی: مدارس جامع محیط زیستی

          دکتر حسین کریمی: فوق تخصص ارتقاء مغز کودکان. عنوان سخنرانی: تاثیر تجربه طبیعت بر ارتقا رشد مغزی کودکان

-         آقای عبدالحسین وهاب زاده: بوم شناس، مترجم، بنیانگذار ایده مدرسه طبیعت در ایران. عنوان سخنرانی: مدرسه طبیعت، پرورش، مقدم بر آموزش

-        مهندس حسین افشین منش: مترجم و نویسنده، پژوهشگر حوزه مطالعات ژاپن، بنیانگذار مدرسه تجربه بنیان در بسطام شاهرود. عنوان سخنرانی: مقوله مدرسه داری در ژاپن