ردپای آب

شما اینجا هستید

 ردپای آب

موسسه نجوای زمین برای فعاللیت در زمینه حفاظت از آب به شبکه جهانی ردپای آب پیوست.

'شبکه جهانی ردپای آب' از سال ۲۰۰۸ در زمینه آب فعالیت می‌کند. کمپانی‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک، موسسه‌های مالی، نهادهای نظارتی، موسسه‌های غیر تجاری و موسسه‌های آموزشی انتخاب شده‌اند تا به شبکه جهانی ردپای آب بپیوندند. اعضای این شبکه جهانی آخرین دستاوردها، اطلاعات و ایده‌ها را در زمینه آب با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

ردپای آب، مقدار آبی را که برای تولید هر محصول و یا خدماتی که توسط فرد یا جامعه استفاده می‌شود، اندازه گیری می‌کند. ردپای آب می تواند برای یک فرآیند مانند رشد برنج، برای یک محصول مانند شلوار، برای سوختی که در ماشین‌هایمان می‌ریزیم یا برای کل یک کارخانه بین‌المللی اندازه‌گیری شود. ردپای آب می‌تواند به ما بگوید چه مقدار آب در کشورها، در جهان، در حوضه یک رودخانه یا یک آبخوان مصرف می‌شود.