تاثیر نهنگ‌ها روی اکوسیستم

شما اینجا هستید

حفاظت از نهنگ‌ها چه فايده‌اى دارد؟ در واقع به اين پستاندار عظيم مهندس اكوسيستم هم مي‌گوند. این جانور علاوه بر اینکه زيبايى بی‌نظیری دارد، از دو طريق نیز به نگهدارى اقيانوس‌ها به شكل پايدار و سلامت كمك مي‌كند.

١- از طریق مدفوع

٢- از طریق لاشه

اين نهنگ‌ها به اعماق آب مي‌روند تا غذا بخورند و به سطح  مي‌آيند كه نفس بكشند در طى اين مسير گازهاى زيادى دفع مي‌كنند و اين خود ايجاد يك چرخه است چرا كه بسیارى از مواد مغذى و حياتى كه در عمق آب وجود دارد در سطح آب نيست و يا كم‌تر است. با اين روش آن‌ها اين مواد را به سطح آب اضافه می‌كنند. در نتيجه فيتوپلانگتون‌ها افزايش می‌یابند. نهنگ‌ها علاوه بر حركت عرضى خود به منظور تنفس و توزيع مواد در آب، در هنگام مهاجرت‌هاى خود نیز كه گاهى به ١٦٠٠٠ كيلومتر مي‌رسد، به روش طولى به چرخه مواد غذایی در اقیانوس‌ها کمک می‌کنند.

اما لاشه نهنگ‌ها بعد از مرگ به غذاى ٤٠٠ گرنه ميكروسكوپى تبديل مي‌شود. و همچنين لاشه براى تجزيه شدنش حدود ١٩٠٠٠٠ تن كربن جذب مي‌كند كه معادل گاز توليدى ٨٠٠٠٠ ماشين در سال است.