میانگین جهانی آب مجازی برخی از محصولات

شما اینجا هستید

میانگین جهانی آب مجازی برخی از محصولات

آب مجازی، میزان آبی است که در فرآیند تولید یک کالا یا یک محصول کشاورزی از لحظه شروع تا پایان، با توجه به شرایط اقلیمی، زمانی و مکانی مصرف می‌شود.